Kisközösség a nagyvárosban

 

Gyökér Róbert

 

Absztrakt

 

A posztmodern kor nemcsak az életmód és az önkifejezés, de a tudáselőállítás terén is mélyreható változásokat hozott. Megváltozik a társadalmi tudás státusza. A metanarratívák egységesítő szerepéről az egyéni olvasatok sokszínűségére helyeződik a hangsúly. Megdől az objektív valóság létezésébe vetett hit, előtérbe kerülnek a perifériák. Kritika tárgyává válik a kultúra hagyományos felfogása is. A korábbi általános olvasat helyett az interpretáció szubjektív gyakorlata válik meghatározóvá. Mindez az értékrend fogalmát sem hagyja érintetlenül. Az értékrend a posztmodern korban átalakul. Többé már nem szilárd öntőforma, hanem dinamikusan változó keretrendszer, amelyet a szociokulturális helyzet alkotóelemei közötti dialogicitás, az egyéni interpretáció központi szerepe, valamint az értékek dinamizmusa jellemeznek. Tanulmányomban a posztmodern fordulatnak az értékek és az egyéni értékrend alakulására gyakorolt hatását vizsgálom. Az értékrend összetevőinek elemzése során kölcsönviszonyokat határozok meg, amelyek segítségével  – meggyőződésem szerint – a posztmodern kor folyamatainak mind teljesebb megragadása válik lehetővé.

 

Kulcsszavak: értékek, értékrend, modernitás, posztmodern, globalizáció, racionalizmus, metafizikai realizmus, metanarratívák, objektivitás, diskurzus, reprezentáció, interpretáció, dekonstrukció, lokális kisközösségek  

 

Bővebben: Grundkert

Docdivision

Saját alkotások gyűjteménye: írások és filmek a kulturális antropológia jegyében.

Olvass tovább...

Írások

Kulturális antropológia és kortárs vizualitás szövegek tükrében.

Olvass tovább...

Filmek

Filmes kalandozások a kultúra peremvidékein: dokumentumfilmek és antropológiai metszetek elfeledett régiókból.

Olvass tovább...

Lap tetejére
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com