Marietta L. Baba
Michigan State University

Carole C. Hill
University of North Carolina-Ashville


fordította: Gyökér Róbert


Jelen írás egyfajta szemlélődés, mely esszé formájában igyekszik feltárni azokat a kontextuális hatásokat, melyek az alkalmazott antropológia elnevezésének kialakításában, illetve az elnevezés használatának mellőzésében, a világ különböző országaiban és régióiban meghatározó szerepet játszottak. A fejezet a történelmi és összehasonlító módszer segítségével szándékosan egy olyan perspektíva megrajzolását tűzte ki célul, mely nem ér véget az Egyesült Államok határainál, az eltérő tartalmak kronologikus összehasonlítását követően pedig alternatív megközelítési módokat javasol annak megértésére, hogy az alkalmazott antropológia fejlődési iránya miért mutat olyan határozott eltéréseket a világ különböző térségeiben. A fejezet azt állítja, hogy az alkalmazott antropológia – valójában azonban az antropológia a maga teljességében – elválaszthatatlan módon kapcsolódik saját történelmi és kulturális kontextusához, melynek következtében lényeges eltérések mutatkozhatnak országonként a tudományág felfogásában és gyakorlati alkalmazásában. Továbbá, hogy a kontextusban bekövetkezett történelmi eltolódások olyan lényegi változásokat eredményeztek, melyek az egyes időszakokon belül is eltérő gyakorlatot alakítottak ki. A fejezet meglátása, hogy ha a globalizáció folyamatai valóban átalakítják a nemzetek között húzódó határok és kapcsolatrendszerek jellegét, akkor az az alkalmazott antropológiának az egyes országokban kialakult formáira is hatással lesz, különösképp az Egyesült Államok esetében. A szerzők amellett érvelnek, hogy az alkalmazott antropológiának Amerika és a világ más területei között fellépő különbségei feloldódni látszanak, és az az egyedülállónak mutatkozó modell, mely a 20. század utolsó negyedében az Egyesült Államokban jött létre, egy olyan rendszerré kezd átalakulni, mely már sokkal jobban illeszkedik a tudományág főáramába, és ezáltal egy globális antropológiába.

Bővebben: Mi áll az „alkalmazott antropológia” elnevezése mögött? Találkozás a globális gyakorlattal

Docdivision

Saját alkotások gyűjteménye: írások és filmek a kulturális antropológia jegyében.

Olvass tovább...

Írások

Kulturális antropológia és kortárs vizualitás szövegek tükrében.

Olvass tovább...

Filmek

Filmes kalandozások a kultúra peremvidékein: dokumentumfilmek és antropológiai metszetek elfeledett régiókból.

Olvass tovább...

Lap tetejére
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com